Skip to the main content.

Lönekartläggning - er externa partner för jämställda löner

Vi hjälper er verksamhet med den årliga kartläggningen för att säkerställa att det inte finns några osakliga löneskillnader. Våra HR-Konsulter har flera års erfarenhet av kartläggningsarbetet och därmed får ni experthjälp genom hela processen.

Kontakta oss

Lönekartläggning

Genom en gedigen kartläggning av era löner säkerställer vi att ni inte har några osakliga löneskillnader och följer de lagar och regler för en arbetsplats med jämställda löner mellan könen.

Kontakta oss

Varför ska ni göra en lönekartläggning?

Enligt den Svenska diskrimineringslagen måste en kartläggning av företagets löner göras varje år. Att genomföra den årliga lönekartläggningen minskar risken för osakliga löneskillnader inom företaget och är ett viktigt steg för en jämställd arbetsmarknad, samt för att motverka diskriminering. Genom att genomföra en lönekartläggning årligen skapar transparens, identifierar eventuella osakliga löneskillnader samt ger underlag för de åtgärder som måste göras för att uppnå lika lön för lika arbete.

EB_7_5_19-113

 


EB_7_5_19-078

 

En heltäckande kartläggning - Analys och åtgärdsplan

Vi erbjuder ett komplett paket för er årliga lönekartläggning med grundlig dokumentation sam krävs om er verksamhet har minst 10 anställda. 

Vi hjälper er med hela analysarbetet och om osakliga löneskillnader uppkommer kan vi hjälpa er att skapa en handlingsplan för jämställda löner. Vi ger er även stöd i arbetet med de aktiva åtgärderna efter lönekartläggningen, komplett med tidplan och kostnadsberäkningar.

 

Varför Lön & HR Bolaget?

Det finns flera anledningar till varför det är en utmärkt idé att ta hjälp av en extern part vid er verksamhets årliga lönekartläggning. Nedan hittar ni tre av de största anledningarna till varför ni ska ta hjälp av oss.

Expertis & Erfarenhet

Våra HR-konsulter är specialiserade inom lönekartläggningar och har omfattande kunskap och erfarenhet inom området. De är väl insatta i de senaste lagstiftningarna, riktlinjerna för lönetransparens och praxis. Vi säkerställer att företags lönekartläggningar är korrekta, rättvisa och jämställda, samt i linje med branschstandarder genom expertstöd från våra HR-Konsulter.

Objektiv bedömning

Vi kan tillföra en objektiv synvinkel till lönekartläggningsprocessen. Det kan vara svårt för en intern HR-avdelning att förbli helt objektiva, medan våra konsulter i sin tur inte har en personlig anknytning till företaget och kan göra en mer opartisk bedömning av lönestrukturen, identifiera eventuella ojämställdheter eller problemområden utan att påverkas av interna relationer.

Tid & Resurseffektivitet

Att genomföra en noggrann lönekartläggning kräver tid och resurser. Genom att ta hjälp av någon av våra HR-konsulter kan ni frigöra interna resurser och samtidigt säkerställa att arbetet utförs effektivt och professionellt. Våra erfarna konsulter kan genomföra lönekartläggningen snabbt och effektivt för att spara er tid till att fokusera på kärnverksamheten.

Tack för all hjälp med årets lönekartläggning. Är glad över att få samarbeta med er, ni gör arbetet enklare och bistår med fantastisk kompetens och service. Stort tack för det!
Noomi Igbo
HR/Payroll Specialist - Swedrive

 

Hör genomförs en lönekartläggning?

I vårt webbinarium som vår HR-Konsult Emelie höll under november 2023, går hon igenom de vitala stegen i en lönekartläggning, lagstöd och hur vi kan hjälpa din verksamhet se till att ni har jämställda löner?

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din verksamhet med er lönepolitik? 

Kontakta oss

Vill du ha hjälp med din verksamhets lönekartläggning?

Kontakta Lön & HR Bolaget idag! Vi är här för att hjälpa dig och svara på alla dina frågor.

Vi finns där för att stötta dig under hela lönekartläggningsprocessen, eller varför inte under de delarna av lönekartläggningen som du känner att du behöver extern hjälp med?Kontakta oss - Lön & HR Bolaget | Din expert inom Lönekartläggningar